Služby
Služby před uzavřením obchodu

Služby před uzavřením obchodu

Služby před uzavřením obchodu je možné chápat jako určité posouzení způsobilosti právního či fyzického subjektu (personal compliance) k uzavření obchodu. Zjišťuje se současný stav, ale posuzuje se také budoucí způsobilost naplňovat závazky plynoucí z uzavřeného obchodu. Při důkladné prověrce se zjišťuje vše od místa podnikání, sídla, předmětu financování, pověsti apod.

Naše činnosti v těchto situacích mohou zahrnovat právní servis i posuzování subjektu na základě veřejně přístupných informací. Cílem je odhalit potenciální podvodný obchod a před jeho vznikem jej zastavit.

Vedle prověřování subjektů poskytujeme také audity pohledávek (due diligence) jako specifickou formu služby před vymáháním nebo nákupem pohledávek.