Naše poslání

Our expertise, your gain.

Jsme tu pro finanční instituce, ať už jsou to bankovní domy, leasingové společnosti, nebo poskytovatelé úvěrového financování. Chránit dobré jméno klienta, v co největší míře chránit jeho práva a oprávněné zájmy a splnit jeho požadavky, přitom jednat zcela férově a spravedlivě i vůči dlužníkovi. To jsou naše klíčové zásady. Vedle správných morálních zásad a naprosté absence korupčního jednání, umíme ale i kvalitně a důsledně konat. Jsme Debt Recovery Management – inkasní agentura s komplexní šíří služeb.

Od velkých korporací v oboru se odlišujeme výbornou znalostí lokálního prostředí. Naše společnost je agilní a založená na správném uchopení terénních postupů, díky tomu jsme schopni rychle jednat, vydat se tam, kam jiní nechtějí nebo nemohou, i nabídnout dlouhodobě výhodné ceny.

Máme zázemí v České republice i na Slovensku. Tvoříme jeden celek s advokátní kanceláří se specializací na vymáhání pohledávek. Toto spojení dopomáhá k našim schopnostem úspěšně integrovat celou šíři služeb potřebných k vymáhání pohledávek, od soft a hard collection až po návazné právní služby a služby prověření subjektu před uzavřením obchodu.

Zakládáme si na naprosté transparentnosti a férovém jednání, díky tomu působíme v oboru již řadu let.

Zkušení terénní pracovníci a silná advokátní kancelář představují v prostředí České republiky a Slovenska unikátní přidanou hodnotu.

Praha - Bratislava

Přijedeme za Vámi kamkoli,
ale můžeme se také sejít
v našich kancelářích v Praze
nebo Bratislavě.

Kontaktujte nás