Služby
Právní služby

Právní služby

Debt Recovery Management úzce spolupracuje s advokátní kanceláří v České republice a na Slovensku, globálně pak prostřednictvím sítě advokátních kanceláří Interlegal. Právě toto silné spojení slibuje právní dohled nad našimi úkony v rámci výkonu správy pohledávek soft a hard collection, a také návazné právní úkony v případech, kdy postup v rámci mimosoudního řešení pohledávek není dostatečnou náhradou ve vzniklé situaci.

Právní specialisté se v rámci činnosti správy pohledávek zabývají komplexní správou a vymáháním pohledávek v mimosoudním, soudním a exekučním vyrovnání. Hájí zájmy našich klientů v konkurzních a restrukturalizačních řízeních a v neposlední řadě také v procesu likvidace právnických osob, při kterých figurují předměty pohledávek.

V širším kontextu je zajišťován soulad ve správě osobních údajů v rámci General Data Protection Regulation (GDPR) a je vyvíjena činnost v rámci potírání trestné činnosti související s legalizací výnosů z trestné činnosti (AML).